Over

De Stichting Rijswijkse Historische Projecten is opgericht op 15 september 1999.

De Stichting heeft ten doel het bewaren, conserveren, beschrijven en eventueel beheren van monumenten in Rijswijk, Zuid-Holland en omgeving, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het publiceren van wetenswaardigheden omtrent dergelijke monumenten, het uitgeven van boeken, het financieren van projecten en organisaties met een vergelijkbaar doel en werving en opslag van monumenten.